SoleMio.lt
Saulės energija - daugiabučiams!

Apie projektą

Projekto idėja kilo Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso nariams, susirūpinusiems lėta saulės energetikos plėtra Lietuvoje, ypač daugiabučių namų sektoriuje. Norėta išsiaiškinti, kodėl plėtra tokia lėta ir kokios būtinos priemonės jai paspartinti. Lietuva atsilieka ir nuo šalių, esančių toje pačioje geografinėje platumoje, kur, atrodytų, saulės spinduliuotės turėtų būti vienodai.

Tarkime, ūkanota laikomoje Didžiojoje Britanijoje jau ne pirmus metus veikia daugiabučių gyventojų „saulės“ kooperatyvai, statantys fotovoltines jėgaines ant daugiabučių stogų. Šioje šalyje gaminančių vartotojų skaičius dar 2015 metais pasiekė 2,7 proc. nuo visų vartotojų skaičiaus, kas sudaro net 750 tūkst. namų ūkių. Lietuva šiuo metu gali „pasigirti“ vos keliais šimtais prosumerių (gaminančių vartotojų), o daugiabučių, įsidiegusių fotovoltines jėgaines ant savo stogo, tenka ieškoti su žiburiu.

Aljansas nutarė atlikti projektą, kurio tikslas – iš įvairių požiūrio taškų apžvelgti situaciją daugiabučių namų sektoriuje ir pasiūlyti drąsius sprendimus, galinčius įtakoti politikos formavimą ir taip galiausiai paspartinti saulės energijos panaudojimą daugiabučių namų sektoriuje. Juk Lietuvoje butuose (ne vienbučiuose namuose), pasak statistikos, gyvena net 1,7 milijono žmonių! Tokiam skaičiui vartotojų ši tema aktuali ir svarbi.

Projektas atliktas iš dalies panaudojant valstybinės paramos lėšas per Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) skelbtą Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 2017 metams konkursą, pagal prioritetinę kryptį „Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų švietimą) energijos tiekimo ir vartojimo srityje“. Priemonių programos pavadinimas – „Fotovoltinių jėgainių įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos daugiabučių namų sektoriuje“, sut. Nr. 25-55, pasirašyta 2017 05 17 tarp VVTAT ir Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso. Būtina pabrėžti, kad programos veiklos yra remiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, tačiau projekto sąmata yra didesnė, negu valstybės skiriamos lėšos, t.y., Aljansas prisideda savo ir savo narių lėšomis bei savanorišku darbu.

LVOA dėkoja Lietuvos saulės energetikos asociacijai, kaip projekto partneriui, už geranorišką pagalbą ir palaikymą vykdant projektą.

Apie Aljansą

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – tai 2012 m. sukurtas 7 nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas, į kurį įeina Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija ir Vartotojų teisių gynimo centras. Aljanso prezidente išrinkta dr. Eglė Kybartienė, Nacionalinės finansinių paslaugų vartotojų asociacijos prezidentė bei Europos vartotojų konsultacinės grupės (ECCG) narė.

Pagrindinis LVO Aljanso tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti Lietuvos vartotojų ir vartotojų asociacijų interesus valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje. Vieninteliai Lietuvoje esame Europos vartotojų organizacijos BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) nariais.

Mūsų organizacijos identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.

Paremkite mūsų idėjas!

Aljansui  labai reikalinga visų prijaučiančių žmonių finansinė ir nefinansinė parama. Jei dar nesinaudojate galimybe skirti 2 proc. savo sumokėto pajamų mokesčio – galite tai padaryti dabar! Pakanka prisijungti prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ir ten tiesiog online režime užpildyti paramos formą FR0512 (Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms). Ši galimybė galioja, jei Jūs kasmet deklaruojate savo pajamas ir laiku užpildote bei pateikiate metinę pajamų deklaraciją. Paramos teikimo prašyme Jums tereikia žinoti tik mūsų organizacijos pavadinimą (Asociacija Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas) ir įmonės kodą (302868831).

Paramą taip pat galite paskirti tiesiog bankiniu pervedimu, pasinaudodami šiais rekvizitais:

Organizacijos pavadinimas: Asociacija Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas
Įmonės kodas: 302868831
IBAN: LT823500010002802924
Banko kodas: 35000
Banko pavadinimas: Paysera LT
Banko adresas: Mėnulio 7, Vilnius
SWIFT: EVIULT21XXX

Būsime dėkingi net už simbolinę paramą. Ji mums padės geriau atstovauti Lietuvos vartotojų – taigi, ir Jūsų – interesus tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.

Jei negalite paremti finansiškai, tačiau norite prisidėti prie Aljanso veiklos ir vykdomų projektų – parašykite mums pagalba@lvoa.lt ir mes su Jumis susisieksime! Nuoširdžiai ačiū!