ClearX Logo

SOLE MIO

Foreground Hero Short

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų apsauga dalyvaujant nutolusios saulės elektrinės pirkimo kampanijoje.

Asmens duomenų valdytojas: Vartotojų aljansas, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius; el. paštas: info@lvoa.lt; info@vartotojualjansas.lt.

Vartotojų aljansas, kaip interneto svetainės https://www.solemio.lt valdytojas, supranta, kaip svarbu apsaugoti jūsų asmens duomenis, ir gerbia jūsų privatumą. Su jūsų duomenimis elgiamės rūpestingai. Vertiname jūsų pasitikėjimą mūsų organizacija, todėl garantuojame jūsų saugumą ir konfidencialumą naudojant bei tvarkant jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, remdamiesi sutikimu, kurį davėte registruodamiesi svetainėje https://www.solemio.lt.

I. KOKIUS DUOMENIS APIE MANE RENKATE, KODĖL JUOS RENKATE IR KOKS YRA TEISINIS PAGRINDAS?

(1) Registracija kolektyviniam pirkimui

Kas ir kodėl: Registruodamiesi kolektyviniam pirkimui turite įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Ši informacija yra privaloma, norint sėkmingai užsiregistruoti, ir tvarkoma toliau nurodytais tikslais:

 • informuoti jus kolektyvinio pirkimo proceso metu apie visus reikšmingus įvykius,

 • siųsti jums straipsnius ir kitokią informaciją kolektyvinio pirkimo tema,

 • teikti naujausias žinias apie kolektyvinio pirkimo pasiūlymą,

 • suteikti jums specialų kodą, kuris leis jums pasinaudoti teise įsigyti paslaugą pagal kolektyvinio pirkimo iš pasirinkto paslaugų teikėjo sąlygas,

 • teikti informaciją ir pagalbą, kaip užsiregistruoti bei dalyvauti kolektyviniame pirkime,

 • sudaryti jūsų pirkimo-pardavimo sutarčiai su Vartotojų aljanso atrinktu paslaugos teikėju,

 • sužinoti, ar jūs esate patenkintas(-a) kolektyviniu pirkimu,

 • teikti naujausias žinias apie kitas saulės elektrinės kolektyvinio pirkimo kampanijas, kurias CLEAR-X projekto rėmuose organizuos Vartotojų aljansas.

Kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje, galite naudoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį, kad pasiektumėte savo naudotojo profilį. Naudotojo vardas ir slaptažodis yra aiškiai apibrėžti ir susieti su įvestais duomenimis.

Teisinis pagrindas: asmens duomenų tvarkymas pirmiau nurodytais tikslais grindžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais. Registruodamiesi kolektyviniame pirkime, jūs ir Vartotojų aljansas sudarome nerašytinę sutartį – Vartotojų aljansas tampa jūsų atstovu kolektyvinio pirkimo kampanijoje. Registracijos metu pateikti jūsų duomenys yra reikalingi, kad Vartotojų aljansas galėtų jus informuoti apie kolektyvinio pirkimo eigą, atsiųstų tiekėjo(-ų) pasiūlymą ir specialų kodą, kurį naudosite paslaugos pirkimo metu. Kampanijos metu, po to, kai išreikšite norą įsigyti paslaugą, Vartotojų aljansas perduos jūsų duomenis tiekėjui(-ams), kad tiekėjas(-ai) galėtų sudaryti su jumis pirkimo-pardavimo sutartį. Mes neatsakome už klaidas, ginčus ar žalą, atsiradusią dėl jūsų įvestos neteisingos informacijos.

Kiek laiko: jūsų duomenis saugosime 5 metus po CLEAR-X projekto pabaigos (CLEAR-X finansavimo sutartis: Europos Komisija, Europos klimato infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra CINEA, sutarties Nr. 101033682).

(2) Užsiregistravimas gauti Vartotojų aljanso naujienlaiškius

Kas ir kodėl: registruodamiesi kolektyviniam pirkimui galite pažymėti langelį, kad sutinkate gauti Vartotojų aljanso naujienlaiškius, pranešimus ir pasiūlymus. Jūs taip pat sutinkate, kad, pasibaigus šiai kolektyvinio pirkimo kampanijai, Vartotojų aljansas galėtų siųsti naujienlaiškius su informacija apie planuojamas kitas kolektyvinio pirkimo kampanijas. Šiuo atveju naudojame elektroninio pašto adresą, kurį įvedate internetinėje formoje, o taip pat registracijos datą bei laiką. Šiuos duomenis tvarkome siekdami jus informuoti apie mūsų veiklą bei užfiksuoti jūsų sutikimą tokiai informacijai gauti.

Teisinis pagrindas: asmens duomenų tvarkymas pirmiau nurodytais tikslais grindžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais. Mes neatsakome už klaidas, ginčus ar žalą, atsiradusią dėl jūsų įvestos neteisingos informacijos.

Kiek laiko: kol atsisakysite pranešimų paslaugos. Naujienlaiškio prenumeratos galite bet kada atsisakyti paspaudę aiškiai matomą nuorodą gautame el. laiške arba išsiųsdami el. laišką adresu pagalba@lvoa.lt.

(3) Apsilankymas svetainėje

Kas ir kodėl: kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje solemio.lt, žiniatinklio serveryje automatiškai išsaugomi duomenys (pvz., IP numeris - numeris, pagal kurį identifikuojamas atskiras kompiuteris ar kitas įrenginys internete). Pasaulinis žiniatinklis veikia taip, kad tam tikra informacija apie apsilankymus svetainėje (pavyzdžiui, IP numeris, naršyklės versija, apsilankymo laikas ir t. t.) registruojama žiniatinklio serveryje, kuriame yra svetainė. Operatorius tokius surinktus duomenis apdoroja atskirai ir nesusieja jų su kitais duomenimis. Šių procedūrų tikslas - užtikrinti tinklo ir informacijos saugumą, t. y. sudaryti sąlygas aptikti ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai, galinčiai kelti grėsmę saugomų ar perduodamų asmens duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui, taip pat per tokius tinklus ir sistemas prieinamų susijusių paslaugų saugumui.

Teisinis pagrindas: asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kiek laiko: duomenys saugomi 30 dienų po apsilankymo svetainėje.

II. AR MANO ASMENS DUOMENYS BUS PERDUOTI TREČIOSIOMS ŠALIMS?

Be mūsų, vieninteliai kiti asmenys, kurie turi prieigą prie jūsų asmens duomenų, yra mūsų duomenų tvarkytojai, kurie susiję su mumis sutartiniais santykiais. Jie prižiūri mūsų svetaines ir teikia joms prieglobą (angl. „hosting“), padeda mums techniškai įgyvendinti kampaniją, teikia kontaktų centro paslaugą Aljansui kolektyvinio pirkimo kampanijos metu ir t. t. Sutartiniai duomenų tvarkytojai veikia pagal mūsų nurodymus ir negali naudoti jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, nesiųsime jūsų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus mūsų sutartinius duomenų tvarkytojus ar partnerius. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kampanijos metu atrinktam ir sutartį su Vartotojų aljansu pasirašiusiam paslaugos tiekėjui(-ams), kad jis(jie) galėtų pateikti jums pasiūlymą ir sėkmingo pasirinkimo atveju sudaryti su jumis pirkimo-pardavimo sutartį. Jūsų duomenų neparduosime ir nenaudosime jokiais kitais būdais, išskyrus šiame dokumente aiškiai nurodytus tikslus.

III. AR PERDUODATE MANO ASMENS DUOMENIS TREČIOSIOMS ŠALIMS AR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS?

Registracijos formoje naudojame JAV paslaugų teikėjo „Neverbounce“ sistemą, kuri tikrina, ar asmens įvestas el. pašto adresas yra saugus naudoti. Ši paslauga neleidžia vartotojams užsiregistruoti naudojant negaliojantį el. pašto adresą. Naujienlaiškiams siųsti naudojame „Sendgrid“ – JAV bendrovės valdomą platformą. Dėl pirmiau minėtų priežasčių registruojantis ir persiunčiant el. pašto pranešimus asmens duomenys (el. pašto adresai) į JAV eksportuojami ribotai, tik nurodytais tikslais. Be to, buvo priimtos priemonės, kuriomis siekiama įteisinti naudojimąsi šių paslaugų teikėjų paslaugomis, kaip antai SCC naudojimas ir tarptautinio duomenų perdavimo poveikio vertinimo atlikimas.

IV. INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ PAKARTOTINAI PANAUDOTI DUOMENIS II SAULĖS ELEKTRINĖS KOLEKTYVINIO ĮSIGIJIMO KAMPANIJAI

Jūsų registracijos duomenis Vartotojų aljansas gali panaudoti antrajai saulės elektrinės kolektyvinio pirkimo kampanijai, kurią planuojame pradėti 2023 metų antrąjį pusmetį. Tokiu atveju jūs registracijoje nurodytu el. paštu gautumėte Vartotojų aljanso laišką su informacija ir pasiūlymu dalyvauti kitoje kolektyvinio pirkimo kampanijoje. Taip pat, registruojantis į antrą kolektyvinio pirkimo kampaniją, jūsų bus paklausta, ar norite importuoti ankstesnėje kampanijoje naudotus duomenis. Jei duomenys bus pasikeitę, bet kada galėsite juos redaguoti. Šiuo procesu siekiame tik pagreitinti registracijos procesą naujoje kampanijoje. Jūs visada galėsite atmesti mūsų pasiūlymą duomenis importuoti, ir pasirinkti galimybę rankiniu būdu įvesti tuos pačius ar kitus duomenis.

Naujienlaiškio prenumeratos galite bet kada atsisakyti paspaudę aiškiai matomą nuorodą gautame el. laiške arba išsiųsdami el. laišką adresu pagalba@lvoa.lt.

V. JŪSŲ DUOMENŲ APSAUGA

Tvarkydami ir valdydami jūsų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos teisės aktų. Naudosime organizacines, technines ir kitas tinkamas procedūras ir priemones, kad apsaugotume asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos prie duomenų, jų sunaikinimo, pakeitimo ar praradimo bei neteisėto tvarkymo.

VI. JŪSŲ TEISĖS TVARKANT JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti ir naudoti savo duomenis. Tokiu atveju atitinkamai užkirsime kelią jūsų asmens duomenų naudojimui. Garantuojame jūsų teisę į:

 • prieigą prie mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų ir informaciją apie jų tvarkymą: jūsų prašymu suteiksime jums prieigą prie mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų ir pateiksime jų išrašą. Jūsų prašymu taip pat galime jums pateikti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslą, atitinkamų asmens duomenų tipus ir saugojimo laikotarpius; pateiksime jums naudotojų, kuriems buvo atskleisti asmens duomenys, sąrašą, nurodydami, kada, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu jie buvo atskleisti;

 • neteisingų asmens duomenų ištaisymą;

 • jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimą, pvz., jei prieštaraujate jų ištrynimui ir prašote tik apriboti jų naudojimą;

 • teisę nesutikti, jei jūsų duomenys tvarkomi teisėto intereso tikslais;

 • teisę ištrinti duomenis: galite prašyti ištrinti savo duomenis, jei, pavyzdžiui, jie nebereikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi, arba jei atšaukėte savo sutikimą;

 • duomenų perkeliamumą: turite teisę perduoti savo duomenis kitam duomenų valdytojui; šiuo tikslu mes privalome jums juos pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir skaitmeniniu būdu nuskaitomu formatu. Kai tai techniškai įmanoma, turite teisę savo asmens duomenis tiesiogiai perduoti iš vieno duomenų valdytojo kitam.

Visomis pirmiau išvardytomis teisėmis galite pasinaudoti siųsdami prašymą el. adresu pagalba@lvoa.lt arba įprastu paštu, adresu V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius. Jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeisti galiojantys teisės aktai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (https://vdai.lrv.lt).

Vilnius, 2022 m. lapkričio 2 d.