ClearX Logo

SOLE MIO

Foreground Hero Short

BENDROSIOS DALYVAVIMO SĄLYGOS

Vartotojų aljanso organizuojamo kolektyvinio saulės fotovoltinės elektrinės pirkimo kampanijos bendrosios dalyvavimo sąlygos (toliau – bendrosios sąlygos). Šios bendrosios sąlygos taikomos vartotojams, kurie registruodamiesi internetu patvirtina savo dalyvavimą kolektyviniame saulės fotovoltinės elektrinės pirkime (toliau – kolektyvinis pirkimas). Siūlome atidžiai ir išsamiai perskaityti šias sąlygas. Registracija ir dalyvavimas kolektyviniame pirkime organizuojami teikiant informaciją, atsakingai ir atitinkant kolektyvinio pirkimo ir CLEAR-X projekto tikslus.

KAMPANIJOS TIKSLAS

Kolektyvinio pirkimo kampanijos tikslas – suteikti vartotojams galimybę įsigyti saulės fotovoltinę elektrinę (ant savo namo stogo arba nutolusiame saulės parke).

DALYVAVIMAS KOLEKTYVINIAME PIRKIME

Dalyvauti gali visi vartotojai, norintys įsigyti saulės fotovoltinę elektrinę, pasinaudodami kolektyvinio pirkimo privalumais. Visi užsiregistravę vartotojai gali prisijungti prie kolektyvinio pirkimo. Norėdami pateikti paraišką dėl kolektyvinio pirkimo, apsilankykite svetainėje https://www.solemio.lt. Registracija į kolektyvinį pirkimą yra nemokama ir neprivaloma. Registruodamasis vartotojas (toliau – registruotas vartotojas) išreiškia norą dalyvauti kolektyviniame pirkime. Tokiu būdu jis užsitikrina, kad bus nuolat informuojamas apie kolektyvinio pirkimo eigą ir gaus pasiūlymus. Registracija dalyvauti kolektyviniame pirkime – tai būtina sąlyga, kad gautumėte pasiūlymą ir įgytumėte teisę pirkti iš tiekėjo kolektyvinio pirkimo sąlygomis, kurios bus nurodytos pasiūlyme. Privaloma atidžiai perskaityti šias bendrąsias sąlygas ir pranešimą dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo, kuris yra neatskiriama šių bendrųjų sąlygų dalis. Registruodamiesi sutinkate su šių bendrųjų dalyvavimo sąlygų nuostatomis ir patvirtinate, kad esate susipažinę su pranešimu dėl asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo kolektyviai perkant saulės fotovoltinę elektrinę. Registracija ir dalyvavimas kolektyviniame pirkime neįpareigoja užsiregistravusio vartotojo įsigyti saulės fotovoltinę elektrinę. Svarbu, kad registruodamiesi pateiktumėte teisingus asmens duomenis ir visą privalomą informaciją. Prieš registruotam vartotojui nusprendžiant įsigyti saulės fotovoltinę elektrinę, rekomenduojame patikrinti, ar pasirinktas pasiūlymas atitinka vartotojo poreikius.

SAULĖS ELEKTRINĖS PASIRINKIMAS IR PIRKIMAS

Vykdydamas kolektyvinio pirkimo kampaniją, Vartotojų aljansas pakvies dalyvauti suinteresuotus saulės fotovoltinių elektrinių projektų vystytojus (toliau – tiekėjus). Vykdydami kolektyvinį pirkimą atrinksime tiekėją (arba kelis tiekėjus), kuris(ie) vartotojams pasiūlys įsigyti saulės fotovoltinę elektrinę už palankų kainos ir kokybės santykį. Užsiregistravęs vartotojas gaus elektroninį laišką su kolektyvinio pirkimo pasiūlymu (vieno ar kelių skirtingų tiekėjų kaina, sąlygomis), kuriame bus pateikta visa informacija ir/ar specialus identifikavimo kodas, kuris leis jam pasinaudoti savo teise įsigyti saulės fotovoltinę elektrinę pagal kolektyvinio pirkimo sąlygas iš pasirinkto tiekėjo. Pirkimas vyks internetu. Pirkimo metu į specialų laukelį naršyklėje bus įrašomas specialus identifikavimo kodas. Draudžiama šį kodą perduoti kitam vartotojui. Užsiregistravęs vartotojas, norintis priimti pasiūlymą pirkti saulės fotovoltinę elektrinę, patvirtins tai pagal instrukcijas, kurios jam bus išsiųstos el. paštu kartu su kolektyvinio pirkimo pasiūlymu. Pirkimo sutartis bus pasirašoma tiesiogiai su tiekėju. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kampanijos metu atrinktam ir sutartį su Vartotojų aljansu pasirašiusiam paslaugos tiekėjui, kad jis galėtų pateikti jums pasiūlymą ir sėkmingo pasirinkimo atveju sudaryti su jumis pirkimo-pardavimo sutartį.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Registruoti vartotojai galės įsigyti ribotą saulės fotovoltinės elektrinės kiekį (apibrėžtą kilovatais), pagal kolektyvinio pirkimo tiekėjo sąlygas. Pirkti bus galima nuo tos akimirkos, kai registruoti vartotojai gaus kolektyvinio pirkimo pasiūlymą – numatoma, kad tai įvyks 2023 metų birželio mėn.

PROCEDŪRA, TVARKA IR TERMINAI

2022 m. lapkričio 14 d. – internetinės kolektyvinio pirkimo kampanijos pradžia ir tuo pačiu vartotojų paraiškų dalyvauti kolektyviniame pirkime rinkimas.

2023 m. birželio pabaigoje visi registruoti vartotojai gaus el. laišką su neįpareigojančiu kolektyvinio pirkimo pasiūlymu ir instrukcijomis, kaip atlikti pirkimą.

Iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.: kolektyviniam pirkimui užsiregistravę vartotojai perka iš pasirinkto tiekėjo. Nuo tos dienos kolektyvinio pirkimo kampanija bus laikoma baigta ir bet koks pirkimas pagal kolektyvinio pirkimo sąlygas nebebus galimas. Tai yra, vartotojai, nespėję iki to laiko pasinaudoti pasiūlymu pagal Vartotojų aljanso su tiekėju suderėtas sąlygas ir panaudoti specialaus identifikavimo kodo, praras galimybę naudotis šiuo kodu ir jiems nebebus taikomos kolektyvinio pirkimo sąlygos.

Kolektyvinio pirkimo kampanijos organizatorius pasilieka teisę anksčiau laiko nutraukti pirkimą arba sustabdyti visą kolektyvinio pirkimo galimybę, atsižvelgiant į jau parduotą nutolusios saulės fotovoltinės elektrinės apimtį, dėl kurio jis susitarė su tiekėju kaip dėl mažiausio garantuoto kiekio. Kolektyvinio pirkimo kampanijos organizatorius, bendradarbiaudamas su pasirinktu tiekėju, taip pat pasilieka teisę vartotojui tomis pačiomis kolektyvinio pirkimo sąlygomis pateikti papildomą pasiūlymą.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Kolektyvinio pirkimo sutartis dėl saulės fotovoltinės elektrinės pirkimo sudaroma tarp vartotojo ir kolektyvinio pirkimo kampanijoje dalyvaujančio tiekėjo. Vartotojų aljansas nėra sutarties šalis, todėl jis nėra atsakingas už vartotojo ir tiekėjo (t.y., pirkėjo ir pardavėjo) sudarytą sutartį.

ĮSPĖJIMAS!

Vartotojų aljansas pasilieka teisę atmesti registruoto vartotojo paraišką arba neleisti toliau dalyvauti pirkime, jei nustatoma, kad paslauga naudojamasi neatsakingai arba nesilaikant kolektyvinio pirkimo tikslų, arba pateikta informacija yra neteisinga ar klaidinanti. Siekiame vengti veiksmų, galinčių pakenkti Vartotojų aljanso ar trečiųjų šalių reputacijai. Visas turinys, atspausdintas ar atsisiųstas iš https://www.solemio.lt kolektyvinio pirkimo svetainės, skirtas tik asmeniniam naudojimui. Draudžiama naudotis svetaine (ir jos turiniu) taip, kad būtų pakenkta geram Vartotojų aljanso vardui ir reputacijai. Taip pat draudžiama naudotis svetaine (ir jos turiniu) siekiant gauti naudos iš trečiųjų šalių.

Vartotojų aljansas neatsako už situaciją, kai vartotojas, pavyzdžiui, dėl techninių problemų ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negali pasinaudoti kolektyvinio pirkimo pasiūlymu.

APIE KOLEKTYVINIO PIRKIMO KAMPANIJOS ORGANIZATORIŲ

Kolektyvinio saulės elektrinės pirkimo kampaniją organizuoja Vartotojų aljansas, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius; el. paštas: info@lvoa.lt; info@vartotojualjansas.lt.

Jei norite gauti pagalbos registruojantis arba daugiau informacijos apie kolektyvinį pirkimą, skambinkite mums telefonu +370 670 00066 (darbo dienomis nuo 10 iki 16 val.) arba rašykite mums el. paštu pagalba@lvoa.lt.

Vilnius, 2022 m. lapkričio 2 d.